LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG

co/ Lakselvdalvegen 66

9045 LAKSELVBUKT

Vår epost: lakselvbukt.utviklingslag@gmail.com

 

Styret 2022- valg på årsmøte 28.02.2022; 

Jeanette Guttormsen, leder - 418 45865

Kine Larsen, nestleder - 41733027

Hovard Guttormsen, kasserer

Trygve Pedersen, styremedlem

Ted Mortensen, styremedlem

Henrik Kollstrøm, styremedlem


Therese Kolstrøm, vara

Trygve Lakselvnes, vara