Årsmøtedatoen 2021 er klar. Onsdag 17. februar

16. jan, 2021

Årsmøtet blir på Lakselvbukt grendehus onsdag 17. februar kl 1830. Saksliste legges ut etter styremøtet 2. februar. Innspill til årsmøtesaker tas i mot fram til 10. februar. Alle innspill må sendes inn til vår epost: lakselvbukt.utviklingslag@gmail.com

Del denne siden

Turelva er reddet!

9. mar, 2020

Det er ikke til å legge skjul på at vi i Lakselvbukt utviklingslag er svært lettet over vedtaket som kom rett før helga. Vedtaket om at Turelva ikke skal benyttes til kraftproduksjon er endelig og kan ikke endres. Vårt utviklingslag, med Kine i spissen, har bidratt en god del i denne saken. I tillegg til telefoner, e-poster, deltakelse på befaring har vi skrevet høringsuttalelse. Vi ønsker å takke Sametinget for den jobben de har bidratt med vedr. kartlegging av kulturminner. Vi vil også takke Naturvernforbundet som har gjort en solid jobb i denne saken. Her er link til deres artikkel om saken: https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/viktig-elv-reddes-fra-utbygging-article40145-749.html

Flotte skiløyper i Lakselvbukt

22. feb, 2020

USK Trimgruppe har ansvaret for tur- og skiløypene i Lakselvbuktområdet. I den siste tida har det skjedd en god del for at spesielt skisporene skal holdes oppe. Trimgruppa har inngått avtale med 4-5 scooterførere. Disse har fordelt roder mellom seg og trimgruppa har avtalt godtgjøring for det flotte arbeidet de gjør. En del nytt løypeutstyr kjøpes også inn i disse dager. Samtidig er det lagt ned et stort arbeide i å lage nye grunneiertillatelser for tur- og skiløypa. Når alt er oppe å går, vil en kunne gå på ski sammenhengende fra Goverdalposten og til Langdalssteinen.

Bildet viser retning mot sør ved postkassen i Ellendalen.

Hjemmesida oppe å går igjen

22. feb, 2020

På årsmøtet i går ble det blant annet bestemt at vi skal få liv i vår hjemmeside igjen. I første omgang skal vi få inn rutiner på at møtereferat legges inn fortløpende. Disse vil du finne under menyvalget "Referat". Vår kontaktinformasjon etter at nytt styre ble valgt er lagt inn og oppdatert.

Hjelp oss å kvalitetssikre innholdet

22. feb, 2020

Det er foretatt en grov gjennomgang av informasjonen som ligger på sida. En god del er justert og oppdatert, men vi er avhengig av tilbakemeldinger for å få kvalitetssikret alt. Gi oss gjerne beskjed på e-post hvis dere ønsker viktig info inn eller rettet opp noe.