27. feb, 2022

Årsmøte 28. februar 2022 kl 1900. Sted: Lakselvbukt skole

Saksliste:

Sak 1.   Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.

Sak 2.   Godkjenning av innkallingen.

Sak 3.   Årsmelding.

Sak 4.   Revidert regnskap.

Sak 5.   Innkommende saker.

Sak 6.   Forslag til arbeidsplan og budsjett.

Sak 7.   Valg av leder

Sak 8.   Valg av styremedlemmer/ varamedlemmer

Sak 9.   Valg av revisor.

Sak 10. Valg av valgkomite.