9. mar, 2020

Turelva er reddet!

Det er ikke til å legge skjul på at vi i Lakselvbukt utviklingslag er svært lettet over vedtaket som kom rett før helga. Vedtaket om at Turelva ikke skal benyttes til kraftproduksjon er endelig og kan ikke endres. Vårt utviklingslag, med Kine i spissen, har bidratt en god del i denne saken. I tillegg til telefoner, e-poster, deltakelse på befaring har vi skrevet høringsuttalelse. Vi ønsker å takke Sametinget for den jobben de har bidratt med vedr. kartlegging av kulturminner. Vi vil også takke Naturvernforbundet som har gjort en solid jobb i denne saken. Her er link til deres artikkel om saken: https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/viktig-elv-reddes-fra-utbygging-article40145-749.html